Aile nedir?

Ana baba ve çocuklarının meydana getirdiği en küçük topluluktur. Toplumun temeli olan aileyi kuran iki temel öğe, erkekle kadındır. Aile, gerek kanun yapıcılar, gerek din kurallarını koyanlar tarafından, çağların ve toplumların ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde ele alınmıştır. Türlü aile tipleri arasında en tanınmışları şunlardır:

1. Kadının aynı zamanda birkaç erkekle evlenmesine dayanan aile (Polyandria). Bugün bu tip evlenmelere Tibet civarında rastlanır.
2. Erkeğin aynı zamanda birçok kadınla evlenmesine dayanan aile (Polygamia). Buna Müslüman ulusların çoğunda ve Amerika’daki Mormon'lar arasında rastlanır.
3. Erkeğin tek kadınla evlenmesine dayanan aile (Monogamia). Bu tip evlenmeler bütün uygar ülkelerdeki evlenmelerdir. Kadına en çok hak ve bağımsızlık sağlayan aile şeklidir.

Aile, evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba, çocuklardan oluşan en küçük sosyal gruptur. Toplum, ailelerden oluşur. Bu nedenle, aile toplumun temeli olarak kabul edilir.Sevgi, saygı, gelenek ve görenek gibi değerler öncelikle ailede kazanılır. Aile; inançların, ahlaki davranışların, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin öğrenildiği yerdir. Aile kurumunun en önemli niteliği, sevgi odaklı bir ilişkiler dünyası olmasıdır. Bu yönüyle aile, bireyleri sevgi ve şefkatle toplumsal hayata hazırlayan bir okuldur.

aile

Aile bireylerinin huzurlu bir ortamda iyi yetişmesi, toplum için de hayati önem taşır. Çünkü ailenin huzuru ve mutluluğu, toplumun huzur ve mutluluğu demektir. Aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için aile bireylerinin davranışları çok önemlidir. Öncelikle ailede huzur, mutluluk ve güven ortamının oluşması gerekir. Bu da ancak aile bireylerinin büyüklerine karşı saygı, küçüklerine karşı ise sevgiyle davrandıkları bir ortamda gerçekleşir.

Hak ve sorumluluk bilincinin aile içinde gelişmesi, bu bilincin toplumda da yerleşmesini sağlar. Aileye önem veren dinimiz, bütün aile bireylerinin birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını yerine getirmelerini öğütlemiştir. İnsan haklarına saygı, hak ve sorumluluk bilinci öncelikle ailede öğrenilir. Aileler, çocuklarına değerlere saygı göstermeyi öğretirlerse toplumda huzur ve güven egemen olur. Anne ve babamız bizleri hiç karşılık beklemeden severler. Hastalandığımızda veya başımıza kötü bir şey geldiğinde bizden daha fazla üzülür ve acı çekerler.

Bizi geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar. Bizim elde edeceğimiz başarılar, bizden fazla onları sevindirir. Aile hayatının mutlu bir şekilde devamı için bizler de bu ortamı bozacak davranışlardan kaçınmalıyız. Sevgi ve saygı ortamını zedeleyecek söz ve davranışlardan uzak durmalıyız. Peygamberimiz bir hadisinde bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”

Aile içinde zaman zaman birtakım anlaşmazlık ve huzursuzluklar olabilir. Bunları anlayışla karşılamalıyız. Anne, baba ve büyüklerimize kırıcı sözler söylememeliyiz. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki emirlerine ve Peygamberimizin tavsiyelerine dikkat ederek anne ve babalarımıza iyi davranmalı, olumsuz tavırlardan kaçınmalıyız. Onların öğüt ve uyarılarını dikkate almalıyız. Ailenin toplumun temeli olduğunu, ona verilecek zararın topluma zarar vermek anlamına geldiğini unutmamalıyız.

Ailenin temel amacı

Ailenin temel amacı, sağlıklı nesiller yetiştirerek insan soyunun devamına katkıda bulunmak ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır.

Sözlükte "aile" ne demek?

1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler vblerinin arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük bütün; aralarında kandaşlık ya da hısımlık bulunan kimselerin tümü.

2. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk; birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

3. Aynı soydan gelen kimseler zinciri; eş, karı

Aile kelimesinin cümle içinde kullanımı

Nedir.com ailesi olarak sizlere en değerli ve en güncel bilgileri vermeyi amaçlıyoruz.

Aile kelimesinin ingilizcesi

[List of Mega Man ZX characters] n. wing; fender; vane, blade

adj. winged

adj. family, of a family, of a group of relatives, domestic

Köken: Arapça